Πίνακας προδιαγραφών για RXJ-A

RXJ20A5V1B RXJ25A5V1B RXJ35A5V1B RXJ42A2V1B RXJ50A2V1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 47 47 49 48 49
  Ψύξη Ονομ. dBA 46 46 49 48 48
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1
  Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού 1 1 1 1 1
  Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 1 1 1 1 1
  Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας 1 1 1 1 1
  Ενεργειακή σήμανση LOT10 1 1 1 1 1
Ψυκτικό μέσο Refrigerant-=-Charge-=-TCO2Eq TCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.75 0.75
  GWP   675 675 675 675 675
  Charge kg 0.76 0.76 0.76 1.10 1.10
  Τύπος   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Μέγ. °CDB 50 50 50 50 50
      Ελάχ. °CDB -10 -10 -10 -10 -10
  Θέρμανση Περιβάλλον Μέγ. °CWB 18 18 18 18 18
      Ελάχ. °CWB -21 -21 -21 -21 -21
Συνδέσεις σωληνώσεων Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15 15 15 20 20
  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 840 840 840 954 954
    Βάθος mm 350 350 350 408 408
    Ύψος mm 552 552 552 734 734
Βάρος Μονάδα kg 33 33 33 49 49
Power supply Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Στάνταρτ εξαρτήματα Πώμα αποχέτευσης (1)       6 6
  Πώμα αποχέτευσης (2)       3 3