Πίνακας προδιαγραφών για RXMLQ-T

RXMLQ8T7Y1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 55.0 (5)
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 2
  Σωλήνες σύνδεσης 25
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Μέγ. °CDB 43
    Ελάχ. °CDB -5
  Θέρμανση Min. °CWB -25
    Max. °CWB 16
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής
Βάρος Μονάδα kg 302
Ψυκτικό μέσο Charge TCO2Eq 24.6
  GWP   2,087.5
  Φορτίο kg 11.8
  Τύπος   R-410A
Piping connections Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 10
    Τύπος   Χαλκοκόλληση
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 500 (6)
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 19.1
    Τύπος   Χαλκοκόλληση
  Υψομετρική διαφορά ΕΞ.-ΕΣ. Εξωτερική μονάδα στο μέγιστο ύψος m 50
      Εσωτερική μονάδα στο μέγιστο ύψος m 40
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 30
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 75.0 (4)
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 1,240
    Βάθος mm 765
    Ύψος mm 1,685
Ανεμιστήρας Εξωτερική στατική πίεση Μέγ. Pa 78
Power supply Φάση   3N~
  Όνομα   Y1
  Συχνότητα Hz 50
  Τάση V 380-415
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια), υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (3) - Ο πραγματικός αριθμός συνδεόμενων εσωτερικών μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσωτερικής μονάδας (VRV εσωτερική, υδρο-κιβώτιο, RA εσωτερική κλπ.) και τον περιορισμό λόγου σύνδεσης για το σύστημα (70% < = CR < = 130%)
  (4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.
  (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.
  (6) - Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης
  (7) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB
  (8) - Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας.
  (9) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc ≥ ελάχιστης τιμής Ssc
  (10) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.
  (11) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).
  (12) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.
  (13) - Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα