Πίνακας προδιαγραφών για RXS-K

RXS20K2V1B RXS20K3V1B RXS25K2V1B RXS25K3V1B RXS35K2V1B RXS42K2V1B RXS50K2V1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 47 47 47 47 48 48 48
  Ψύξη Υψ. dBA 46 46 46 46 48 48 48
Στάνταρτ εξαρτήματα Σύνδεσμος (έξοδος συμπυκνωμάτων) 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1 1
Ψυκτικό μέσο Charge TCO2Eq 2.1 2.1 2.1 2.1 2.5 2.7 3.5
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Φορτίο kg 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.3 1.7
  Τύπος   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές σ.α.λ. 780 780 780 780 780 790 670
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές σ.α.λ. 740 740 740 740 740 780 670
Συνδέσεις σωληνώσεων Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15 15 15 15 15 15 20
  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
Sound power level Ψύξη dBA 61   61
Συμπιεστής Type   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 765 765 765 765 765 765 825
    Βάθος mm 285 285 285 285 285 285 300
    Ύψος mm 550 550 550 550 550 550 735
Βάρος Μονάδα kg 34 34 34 34 34 39 47
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm         904 960 1,522
    Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές cfm         1,063 1,080 1,727
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V
  (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V
  (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V
  (4) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (4) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (4) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (4) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
  (5) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (5) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (5) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (5) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων         1 1 1