Πίνακας προδιαγραφών για RZAG-NV1

RZAG100N2V1B RZAG100N7V1B RZAG125N2V1B RZAG125N7V1B RZAG140N2V1B RZAG140N7V1B RZAG71N2V1B RZAG71N7V1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 50 50 52 52 52 52 48 48
  Ψύξη Ονομ. dBA 47 47 49 49 50 50 46 46
Στάνταρτ εξαρτήματα Πλαστικός σφιγκτήρας 2 2 2 2 2 2 2 2
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1 1 1
  Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας 1 1 1 1 1 1 1 1
  Αφαιρούμενη ετικέτα αερίου F 1 1 1 1 1 1 1 1
  Ετικέτα ψυκτικού μέσου για τη ρύθμιση του αερίου F 1 1 1 1 1 1 1 1
Ψυκτικό μέσο Refrigerant-=-Charge-=-TCO2Eq TCO2Eq 2.16 2.16 2.50 2.50 2.50 2.50 2.16 2.16
  GWP   675 675 675 675 675 675 675 675
  Charge kg 3.20 3.20 3.70 3.70 3.70 3.70 3.20 3.20
  Τύπος   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Μέγ. °CDB 52 52 52 52 52 52 52 52
      Ελάχ. °CDB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
  Θέρμανση Περιβάλλον Μέγ. °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18
      Ελάχ. °CWB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 10 9.52 10 9.52 10 9.52 10 9.52
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 85 85 85 85 85 85 55 55
    Σύστημα Χωρίς φορτίο m 40 40 40 40 40 40 40 40
      Ισοδύναμο m 100 100 100 100 100 100 75 75
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
    ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 30 30 30 30 30 30 30 30
  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης
Sound power level Ψύξη dBA 66 66 69 69 70 70 64 64
  Θέρμανση dBA     68 (1) 68 (1) 71 (1) 71 (1)
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
    Βάθος mm 460 460 460 460 460 460 460 460
    Ύψος mm 870 870 870 870 870 870 870 870
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Βάρος Μονάδα kg 85 85 95 95 95 95 81 81
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 32 32 32 32 32 32 20 20
Power supply Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21 (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21 (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21 (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21 (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21 (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21 (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21 (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21