Πίνακας προδιαγραφών για RRDQ-V1

RRDQ220V1
Σημειώσεις (1) - Οι προδιαγραφές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση
Σημειώσεις (2) - Η αναλογία ανακύκλωσης ποικίλει στις διαφορετικές συνθήκες
Σημειώσεις (3) - Σχετικά με την ανακύκλωση R134a, ανατρέξτε στη σελίδα 11 στο εγχειρίδιο χειρισμού
Σημειώσεις (4) - Τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης ποικίλουν αναλόγως της μόλυνσης του ψυκτικού που θα ανακυκλωθεί