Πίνακας προδιαγραφών για RTD-RA

RTD-RA RTD-RA.
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 80 80
    Πλάτος mm 80 80
    Βάθος mm 37.5 37.5
Θερμοκρασία περιβάλλοντος Λειτουργία Ελάχ. °C   0
    Μέγ. °C   50
  Φύλαξη Ελάχ. °C   -10
    Μέγ. °C   50
Τροφοδοσία ισχύος Τάση V 15 V DC 15 V DC