Πίνακας προδιαγραφών για RTD-RA

RTD-RA
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 80
    Πλάτος mm 80
    Βάθος mm 37.5
Τροφοδοσία ισχύος Τάση V 15 V DC