Πίνακας προδιαγραφών για RXL-K

RXL20K3V1B RXL25K3V1B RXL35K2V1B RXL42K2V1B RXL50K2V1B
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 550 550 550 550 735
    Πλάτος mm 765 765 765 765 825
    Βάθος mm 285 285 285 285 300
Βάρος Μονάδα kg 34 34 34 39 47
Συμπιεστής Type   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές cfm     1,063 1,080 1,727
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm     904 960 1,522
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές rpm 780 780 780 790 670
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές rpm 740 740 740 780 670
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 61 62 61 61 63
  Θέρμανση dBA 62 62 61 62 63
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 46 46 48 48 48
  Θέρμανση Υψ. dBA 47 47 48 48 48
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Φορτίο kg 1.0 1.05 1.2 1.3 1.7
  Φορτίο TCO2Eq 2.1 2.2 2.5 2.7 3.5
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Piping connections Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15 15 15 15 20
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1        
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240
Σημειώσεις (1) - Η σκάφη αποστράγγισης θερμαντήρα είναι τοποθετημένη στην εξωτερική μονάδα (1) - Η σκάφη αποστράγγισης θερμαντήρα είναι τοποθετημένη στην εξωτερική μονάδα (1) - Η σκάφη αποστράγγισης θερμαντήρα είναι τοποθετημένη στην εξωτερική μονάδα (1) - Η σκάφη αποστράγγισης θερμαντήρα είναι τοποθετημένη στην εξωτερική μονάδα (1) - Η σκάφη αποστράγγισης θερμαντήρα είναι τοποθετημένη στην εξωτερική μονάδα
  (2) - 220V (2) - 220V (2) - 220V (2) - 220V (2) - 220V
  (3) - 230V (3) - 230V (3) - 230V (3) - 230V (3) - 230V
  (4) - 240V (4) - 240V (4) - 240V (4) - 240V (4) - 240V
  (5) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (5) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (5) - Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί. (5) - Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί. (5) - Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί.
      (6) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (6) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (6) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου