Πίνακας προδιαγραφών για RXL-M3

RXL25M3V1B RXL35M3V1B
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 550 550
    Πλάτος Mm 858 858
    Βάθος Mm 330 330
Βάρος Μονάδα kg 40 40
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές cfm 1,080 1,080
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm 960 960
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 48 48
    Χαμηλή dBA 44 44
  Θέρμανση Υψ. dBA 49 49
    Χαμηλή dBA 45 45
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A R-410A
  Φορτίο kg 1 1
  Φορτίο TCO2Eq 2.1 2.1
  GWP   2,087.5 2,087.5
Συνδέσεις σωληνώσεων Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου