Πίνακας προδιαγραφών για RXM-M

RXM20M2V1B RXM25M2V1B RXM35M2V1B RXM42MV1B RXM42M2V1B RXM50MV1B RXM50M2V1B RXM60M2V1B RXM71M2V1B
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 550 550 550 735 735 735 735 735 734
    Πλάτος mm 765 765 765 825 825 825 825 825 870
    Βάθος mm 285 285 285 300 300 300 300 300 320
Βάρος Μονάδα kg 32 32 32 47 47 44 47 44 56
Συμπιεστής Type   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB       -10          
      Μέγ. °CDB       46          
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB       -15          
      Μέγ. °CWB       18          
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 46 46 49 48   48   48  
    Ονομ. dBA         48   48   47
    Χαμηλή dBA           44   44  
  Θέρμανση Υψ. dBA 47 47 49 48   49   49  
    Ονομ. dBA         48   49   48
    Χαμηλή dBA           45   45  
Ψυκτικό μέσο Type   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Φορτίο kg 0.76 0.76 0.76 1.30 1.30 1.4 1.40 1.45 1.15
  Φορτίο TCO2Eq 0.5 0.5 0.5 0.9 0.88 0.9 0.95 1.0 0.78
  GWP   675 675 675 675 675 675 675 675 675.0
Piping connections Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)   0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 20 20 20   20 20 20 20 20.0
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα αποχέτευσης (μόνο μοντέλα αντλιών θερμότητας) 1 1 1 1   1   1  
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
Συμπιεστής Type         Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing          
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA       63          
  Θέρμανση dBA       63          
Piping connections Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m       0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)          
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m       12          
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων         1   1   1
Σημειώσεις         (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου   (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου   (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Στάνταρτ εξαρτήματα Πώμα αποχέτευσης (1)                 6
  Πώμα αποχέτευσης (2)                 3