Πίνακας προδιαγραφών για RXTA-N

RXTA30N2V1B
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 551
    Πλάτος mm 763
    Βάθος mm 312
Βάρος Μονάδα kg 38
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές rpm 450
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές rpm 360
Συμπιεστής Type   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 48
  Θέρμανση Ονομ. dBA 49
Ψυκτικό μέσο Type   R-32
  Φορτίο kg 1.1
  Φορτίο TCO2Eq 0.75
  GWP   675
Piping connections Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1
  Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού 1
  Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~
  Συχνότητα Hz 50
  Τάση V 220-240
Σημειώσεις (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
  (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά