Skip to main content

Υπηρεσίες ενοικίασης Daikin – Ψύκτες

 • Λύσεις για ψύξη έκτακτης ανάγκης
 • Ψύξη σε ετοιμότητα για κρίσιμες εφαρμογές και διαδικασίες
 • Παροχή ψύξης κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων διακοπών λειτουργίας
 • Λύσεις για διακυμάνσεις φορτίου ψύξης & ειδικές εκδηλώσεις

Πολλοί λόγοι για να χρησιμοποιήσετε προσωρινή ψύξη

Η Υπηρεσία Ενοικίασης Daikin παρέχει ενοικίαση ψυκτών και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ψύξης με ταυτόχρονη μείωση των δαπανών κεφαλαίου και βελτιστοποίηση των λειτουργικών δαπανών.

1. Λύσεις για ΨΥΞΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Εάν το σύστημα ψύξης σας έχει βλάβη λόγω φυσικής καταστροφής ή/και βλάβης εξοπλισμού, με την προσωρινή ψύξη Daikin επιστρέφετε γρήγορα πάλι στη λειτουργία!

2. Ψύξη σε ετοιμότητα για ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ένα προσωρινό σύστημα ψύξης χρησιμοποιείται κάποιες φορές για την ενίσχυση της κατασκευής και χημικών διαδικασιών ή όταν μειώνεται το απαιτούμενο πλεόνασμα εφεδρείας ενός νοσοκομείου.

3. Ειδικές ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε κατά τη δημιουργία ενός άνετου κλίματος για τις ειδικές σας εκδηλώσεις και τα πάρτι συνδυάζοντας τους σωστούς εξοπλισμούς για ιδιαίτερες απαιτήσεις ψύξης. Γρήγορες και εύκολες λύσεις για εκθέσεις, εμπορικές εκθέσεις, εκδηλώσεις σε προσωρινές δομές κ.λπ.

4. Λύσεις για ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΨΥΞΗΣ

 • Προσαρμογές φορτίου κατά τη διάρκεια επέκτασης εγκαταστάσεων

Κατά τη διάρκεια επεκτάσεων εγκαταστάσεων απαιτείται δοκιμή του εξοπλισμού και των τομέων διαδικασιών αλλά δεν υπάρχει επαρκές φορτίο για να παραμένουν σε λειτουργία νέοι ή μεγάλοι ψύκτες. Μια απλή λύση ενοικίασης εξασφαλίζει το σωστό φορτίο και ενεργειακή αποδοτικότητα ενώ ολοκληρώνεται η νέα κατασκευή επέκτασης.

 • Υποστήριξη φορτίου αιχμής & εποχικότητα

Όταν η απαίτηση ψύξης της εγκατάστασής ή εφαρμογής σας υπερβαίνει την τρέχουσα απόδοση συστήματος λόγω ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών ή αλλαγών στις απαιτήσεις ψύξης, μπορεί να χρησιμποιηθεί η προσωρινή ψύξη Daikin για την αύξηση της απόδοσης ψύξης. Εξαλείφοντας την ανάγκη αγοράς επιπρόσθετων εξοπλισμών ψύξης που ενδεχομένως να μην χρησιμοποιούνται όλο το χρόνο, εξοικονομείτε δαπάνες κεφαλαίου.

5. Παροχή ψύξης κατά τη διάρκεια ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • Προγραμματισμένη συντήρηση του εξοπλισμού ψύξης

Η προσωρινή ψύξη Daikin είναι ένας τέλειος τρόπος παροχής ψύξης κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συντήρησης του εξοπλισμού, η οποία αυξάνει την πίεση χρόνου μέχρι την εκ νέου θέση σε λειτουργία του πρωταρχικού σας συστήματος ψύξης. Με τον τρόπο αυτό η εργασία ολοκληρώνεται εξ αρχής σωστά και αποφεύγονται δαπανηρές υπερωρίες.

 • Αντικατάσταση παλαιότερου εξοπλισμού

Με την προσωρινή ψύξη Daikin διατηρούνται οι πλήρεις δυνατότητες ψύξης της εγκατάστασής σας κατά τη διάρκεια εργασιών μετατροπής, ανακαίνισης ή αντικατάστασης.

Πλεονεκτήματα των ψυκτών ενοικίασης της Daikin

Προσφορά ψυκτών ενοικίασης της Daikin

Από 10kw έως 10mw

Ολοκληρωμένα πακέτα - για όλες τις ανάγκες σας

Παρέχουμε ένα πλήρες πακέτο με τον ψύκτη ενοικίασης που περιλαμβάνει ό,τι χρειάζεστε συμπεριλαμβανομένων αντλιών και λοιπών εξοπλισμών:

 • Οι υδρόψυκτοί και αερόψυκτοι ψύκτες στις πιο συχνές αποδόσεις από μικροί αερόψυκτοι έως μεγάλοι υδρόψυκτοι στο εύρος από 10kW έως 10MW
 • Ευλύγιστες συνδέσεις σωληνώσεων νερού με γρήγορη, εύκολη εγκατάσταση
 • Οι ηλεκτρικές συνδέσεις προς ψύκτες λειτουργούν με τις τρέχουσες συνθήκες παροχής ισχύος, συμπεριλαμβανομένων των μετασχηματιστών

Είτε έχετε μακροπρόθεσμες είτε βραχυπρόθεσμες ανάγκες ψύξης, παρέχουμε αξιόπιστα προϊόντα ψύξης, εξειδίκευση εφαρμογών και υποστήριξη γρήγορης ανταπόκρισης.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • Υποστήριξη κατά τον προσδιορισμό της απόδοσης ψυκτών ενοικίασης και απαιτήσεις δημιουργίας ισχύος
 • Κατά κανόνα ένας ψύκτης τίθεται σε λειτουργία την ίδια ημέρα που παραδίδεται στο χώρο σας
 • Η Daikin μπορεί να παρέχει υποστήριξη στην πρόβλεψη έκτακτων καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων του προγραμματισμού ανάκτησης μετά από καταστροφή και της υποστήριξης για την εκπλήρωση των απαιτήσεων βιομηχανικής συμμόρφωσης
 • Το χαρτοφυλάκιό μας συμπληρώνεται από ενοικίαση συσκευών θέρμανσης, γεννήτριες έκτακτης ανάγκης, υποστηρικτικά παρελκόμενα και υπηρεσίες
 • Επικοινωνήστε με την τοπική θυγατρική της Daikin σχετικά με τη διαθεσιμότητα

Η Daikin αναλαμβάνει την παράδοση, τη συναρμολόγηση και τις συνδέσεις των συγκροτημάτων καθώς και την εκκίνηση, εφόσον απαιτείται και σε συνεργασία με το δικό σας τεχνικό προσωπικό ή τους εξειδικευμένους τεχνικούς.

Παρεχόμενες υπηρεσίες ψυκτών ενοικίασης της Daikin
Στοκ ψυκτών ενοικίασης της Daikin

Διαθέσιμο μεγάλο απόθεμα

Η Daikin και οι συνεργάτες της διαθέτουν τις περισσότερες μονάδες ισχύος. Εάν δεν είναι διαθέσιμη η μονάδα που αναζητάτε, θα βάλουμε τα δυνατά μας για να βρούμε μια κατάλληλη λύση για εσάς.

Για τις διαθέσιμες μονάδες και τιμές επικοινωνήστε με το τοπικό μας γραφείο της Daikin και κάντε χρήση του εντύπου αιτήματος ενοικίασης μηχανήματος ψύξης.

Προσφορά ενοικίασης για λοιπές προσωρινές εφαρμογές ψύξης

Η Daikin υποστηρίζει επίσης απαιτήσεις εκτός παραδοσιακών εφαρμογών ψύξης με ψύκτες / μηχανήματα ψύξης νερού. Σε αυτή την προσφορά περιλαμβάνονται:

 • Ψύξη / Εφαρμογές ψύξης

  • Ψυκτικοί θάλαμοι
  • Κοντέινερ ψύξης
  • Ψυκτικοί θάλαμοι διατήρησης θερμοκρασίας
  • Αρθρωτοί ψυκτικοί θάλαμοι
  • Θάλαμοι συντήρησης και κατάψυξης
  • Φούρνοι ταχείας κατάψυξης Shock freezers/Blast freezers
  • Καταψύκτες Ultra low freezers
  • Θάλαμοι συντήρησης και κατάψυξης διατήρησης θερμοκρασίας
  • Αρθρωτοί θάλαμοι συντήρησης και κατάψυξης
  • Κοντέινερ καταψύκτες
  • Παγοδρόμια
  • Οινοποιεία
 • Κλιματισμός

  • Μονάδες διαχείρισης αέρα
  • Μονάδες Rooftop
 • Θέρμανση

  • Αντλία θερμότητας
  • Αντλίες θερμότητας στέγης
 • Εξαρτήματα

  • Υδραυλικές μονάδες
  • Ηλεκτρικά καλώδια και inverter
 • Υπηρεσίες

  • Εγκατάσταση & Πρώτη θέση σε λειτουργία
  • Σέρβις & Συντήρηση
  • Απομακρυσμένη παρακολούθηση ως επιπρόσθετη υπηρεσία

☑ Ξενοιασιά

Η ομάδα υπηρεσιών ενοικίασης της Daikin παρέχει αξιόπιστες
λύσεις ενοικίασης ψυκτών και ηρεμία, ανεξάρτητα από το πόσο επείγουσα ή περίπλοκη είναι η
κατάστασή σας. Για υποστήριξη με τις προσωρινές σας ανάγκες ψύξης,
επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο του σέρβις.

Μάθετε περισσότερα

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Χρειαζεται βοήθεια?

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Χρειαζεται βοήθεια?

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Χρειαζεται βοήθεια?

Χρειαζεται βοήθεια?