ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

Τελευταία τροποποίηση: 19/02/2021

1. Cookies

Κατά την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο, ενδέχεται να τοποθετήσουμε στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας ορισμένες πληροφορίες με τη μορφή ενός «cookie». Αυτό μας επιτρέπει να σας αναγνωρίσουμε (όταν διαβάσουμε το συγκεκριμένο cookie) αυτόματα κατά την επόμενη επίσκεψή σας.

Τα cookies μάς βοηθούν με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, μας επιτρέπουν να προσαρμόζουμε αυτόν τον ιστότοπο ώστε να ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας ή να αποθηκεύουμε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης ώστε να μη χρειάζεται να τον εισάγετε εκ νέου κάθε φορά.

Στον πίνακα που υπάρχει εδώ θα βρείτε μια σύντομη επισκόπηση των cookies που χρησιμοποιούμε στον συγκεκριμένο ιστότοπο. Παρακάτω, θα βρείτε τον σκοπό, την ημερομηνία λήξης και τη φύση αυτών των cookies.

Μπορείτε να επιλέγετε αν θα αποδέχεστε ή θα αρνείστε την τοποθέτηση cookies. Οι επιλογές σας για τη διαχείριση του ποια cookies μπορούν να τοποθετούνται ή να διαβάζονται από εμάς στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας εξηγούνται αναλυτικά παρακάτω. Όταν δεν αποδέχεστε cookies που ορίζονται εδώ ως «Απολύτως απαραίτητα», δεν θα είναι δυνατή η επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Αν απορρίπτετε άλλα cookies, ορισμένες προσφορές, χαρακτηριστικά ή πόροι του ιστότοπού μας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά και εσείς να αντιμετωπίζετε περιορισμούς ως προς τη χρηστικότητα και τη λειτουργικότητά του.

2. Τύποι cookies

Κατά την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω τύποι cookies:

Διάρκεια αποθήκευσης
Επεξήγηση
Μίας συνόδου Διαγράφονται αυτόματα όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας
Μόνιμη Παραμένουν αποθηκευμένα στην τερματική συσκευή σας έως ότου παρέλθει η ημερομηνία λήξης, όπως ορίζεται παρακάτωΥπεύθυνος Επεξήγηση
Εμείς Τοποθετούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων (ή από οποιονδήποτε από τους επεξεργαστές δεδομένων που υπάγονται σε αυτόν) ο οποίος διαχειρίζεται τον ιστότοπο που έχετε επισκεφθεί, όπως ορίζεται από τη διεύθυνση URL που συνήθως εμφανίζεται στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης (δηλαδή: τοποθετούνται από εμάς)
Τρίτο μέρος Τοποθετούνται από υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων οι οποίοι δεν διαχειρίζονται τον ιστότοπο που έχετε επισκεφθεί (δηλαδή: δεν τοποθετούνται από εμάς)

3. Κατηγορίες cookies

Τύπος cookie

Επιλογές διαχείρισης

Απολύτως απαραίτητα – Με τα αναγκαία cookies ένας ιστότοπος γίνεται λειτουργικός διότι διευκολύνονται βασικές λειτουργίες όπως η πλοήγηση σε σελίδες και η πρόσβαση σε ασφαλείς τομείς του ιστοτόπου. Η ιστότοπος δεν λειτουργεί σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε απενεργοποίηση, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) για:

 • Άμεση αφαίρεση των «cookies» από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας,
 • Αποκλεισμό των «cookies»,
 • Εμφάνιση προειδοποίησης πριν από την τοποθέτηση ενός «cookie».

Αν αφαιρέσετε ή απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, δεν θα είναι δυνατή η επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο

Cookies προτίμησης – Τα cookies προτίμησης διευκολύνουν έναν ιστότοπο να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο ιστότοπος συμπεριφέρεται ή προβάλλεται, όπως είναι η γλώσσα προτίμησής σας ή η περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε απενεργοποίηση, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) για:

 • Άμεση αφαίρεση των «cookies» από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας,
 • Αποκλεισμό των «cookies»,
 • Εμφάνιση προειδοποίησης πριν από την τοποθέτηση ενός «cookie».

Αν αφαιρέσετε ή απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του ιστοτόπου

Cookies στατιστικής – Τα cookies στατιστικής βοηθάνε τους ιδιοκτήτες ιστοτόπων να κατανοούν το πώς οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τους ιστοτόπους συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε απενεργοποίηση, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) για:

 • Άμεση αφαίρεση των «cookies» από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας,
 • Αποκλεισμό των «cookies»,
 • Εμφάνιση προειδοποίησης πριν από την τοποθέτηση ενός «cookie».

Αν αφαιρέσετε ή απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του ιστοτόπου

Μάρκετινγκ – Τα cookies μάρκετινγκ χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών σε όλους τους ιστοτόπους. Ο σκοπός είναι η προβολή διαφημίσεων που σχετίζονται και κινούν το ενδιαφέρον του κάθε χρήστη και έτσι είναι πολυτιμότερες για εκδότες και τρίτους διαφημιζόμενους.

Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε απενεργοποίηση, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) για:

 • Άμεση αφαίρεση των «cookies» από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας,
 • Αποκλεισμό των «cookies»,
 • Εμφάνιση προειδοποίησης πριν από την τοποθέτηση ενός «cookie».

Αν αφαιρέσετε ή απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του ιστοτόπου

4. Επισκόπηση cookies

4.1 Κατηγορία: Αυστηρά απαραίτητα

Με τα αναγκαία cookies ένας ιστότοπος γίνεται λειτουργικός διότι διευκολύνονται βασικές λειτουργίες όπως η πλοήγηση σε σελίδες και η πρόσβαση σε ασφαλείς τομείς του ιστοτόπου. Η ιστότοπος δεν λειτουργεί σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

Ονομασία cookies

Σκοπός

Κατηγορία: Απαιτούμενα

 

Λήξη

Τρίτοι

CookieConsent

Αποθηκεύει την κατάσταση συναίνεσης cookie χρήστη για τον τρέχοντα τομέα

Απαιτούμενα

365 ημέρες

όχι

AWSALB

Καταχωρεί ποιο σύμπλεγμα διακομιστών εξυπηρετεί τον επισκέπτη. Αυτό χρησιμοποιείται στα πλαίσια της εξισορρόπησης φόρτου ώστε να βελτιστοποιείται η εμπειρία χρήστη.

Απαιτούμενα

1 ημέρα

ναι

AWSALBCORS

Καταχωρεί ποιο σύμπλεγμα διακομιστών εξυπηρετεί τον επισκέπτη. Αυτό χρησιμοποιείται στα πλαίσια της εξισορρόπησης φόρτου ώστε να βελτιστοποιείται η εμπειρία χρήστη.

Απαιτούμενα

6 ημέρες

ναι

PHPSESSID

Διατηρεί την κατάσταση περιόδου λειτουργίας χρήστη σε όλες τις αιτήσεις σελίδων.

Απαιτούμενα

1 ημέρα

ναι

formstack.analytics.viewed-form.1505854

Αυτά τα cookies διευκολύνουν την τοποθεσία web να παρέχει βελτιωμένη λειτουργία και εξατομίκευση. Είναι δυνατή ρύθμισή τους από εμάς ή από τρίτους παρόχους, τις υπηρεσίες των οποίων έχουμε προσθέσει στις σελίδες μας. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, ενδέχεται κάποιες ή όλες αυτές οι υπηρεσίες να μη λειτουργούν σωστά.

Απαιτούμενα

περίοδος λειτουργίας

όχι

formstack.analytics.viewed-form.1539195

Αυτά τα cookies διευκολύνουν την τοποθεσία web να παρέχει βελτιωμένη λειτουργία και εξατομίκευση. Είναι δυνατή ρύθμισή τους από εμάς ή από τρίτους παρόχους, τις υπηρεσίες των οποίων έχουμε προσθέσει στις σελίδες μας. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, ενδέχεται κάποιες ή όλες αυτές οι υπηρεσίες να μη λειτουργούν σωστά.

Απαιτούμενα

περίοδος λειτουργίας

όχι

formstack.analytics.viewed-form.2670289

Αυτά τα cookies διευκολύνουν την τοποθεσία web να παρέχει βελτιωμένη λειτουργία και εξατομίκευση. Είναι δυνατή ρύθμισή τους από εμάς ή από τρίτους παρόχους, τις υπηρεσίες των οποίων έχουμε προσθέσει στις σελίδες μας. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, ενδέχεται κάποιες ή όλες αυτές οι υπηρεσίες να μη λειτουργούν σωστά.

Απαιτούμενα

περίοδος λειτουργίας

όχι

formstack.analytics.viewed-form.2775388

Αυτά τα cookies διευκολύνουν την τοποθεσία web να παρέχει βελτιωμένη λειτουργία και εξατομίκευση. Είναι δυνατή ρύθμισή τους από εμάς ή από τρίτους παρόχους, τις υπηρεσίες των οποίων έχουμε προσθέσει στις σελίδες μας. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, ενδέχεται κάποιες ή όλες αυτές οι υπηρεσίες να μη λειτουργούν σωστά.

Απαιτούμενα

περίοδος λειτουργίας

όχι

formstack.analytics.viewed-form.3330095

Αυτά τα cookies διευκολύνουν την τοποθεσία web να παρέχει βελτιωμένη λειτουργία και εξατομίκευση. Είναι δυνατή ρύθμισή τους από εμάς ή από τρίτους παρόχους, τις υπηρεσίες των οποίων έχουμε προσθέσει στις σελίδες μας. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, ενδέχεται κάποιες ή όλες αυτές οι υπηρεσίες να μη λειτουργούν σωστά.

Απαιτούμενα

περίοδος λειτουργίας

όχι

labels

Αποθηκεύει μεταφράσεις για ετικέτες που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο. Αυτές ετικέτες χρησιμοποιούνται από βιβλιοθήκες JavaScript όπως είναι η Angular, για καλύτερη απόδοση έτσι ώστε να απαιτείται μόνο μια κλήση στην ΑΕΜ για την ανάκτηση των ετικετών

Απαιτούμενα

περίοδος λειτουργίας

όχι

labelVersion

Αποθηκεύει για ποια εφαρμογή (ίντερνετ ή πύλη) και γλώσσα χρησιμοποιούνται οι φορτωμένες ετικέτες. Εάν αυτό ταιριάζει με την τρέχουσα φορτωμένη εφαρμογή και γλώσσα, τότε οι ετικέτες που είναι αποθηκευμένες στο cookie «ετικέτες» φορτώνονται και χρησιμοποιούνται για την τρέχουσα εφαρμογή. Αλλιώς εκτελείται μια αίτηση στην ΑΕΜ για την ανάκτηση των σωστών ετικετών

Απαιτούμενα

περίοδος λειτουργίας

όχι

tags

Αποθηκεύει για ποια εφαρμογή (ίντερνετ ή πύλη) και γλώσσα χρησιμοποιούνται οι φορτωμένες ετικέτες. Εάν αυτό ταιριάζει με την τρέχουσα φορτωμένη εφαρμογή και γλώσσα, τότε οι ετικέτες που είναι αποθηκευμένες στο cookie «ετικέτες» φορτώνονται και χρησιμοποιούνται για την τρέχουσα εφαρμογή. Αλλιώς εκτελείται μια αίτηση στην ΑΕΜ για την ανάκτηση των σωστών ετικετών

Απαιτούμενα

περίοδος λειτουργίας

όχι

tagVersion

Αποθηκεύει για ποια εφαρμογή (ίντερνετ ή πύλη) και γλώσσα χρησιμοποιούνται οι ετικέτες. Εάν αυτό ταιριάζει με την τρέχουσα φορτωμένη εφαρμογή και γλώσσα, τότε οι ετικέτες (tags) που είναι αποθηκευμένες στο cookie «ετικέτες» φορτώνονται και χρησιμοποιούνται για την τρέχουσα εφαρμογή. Αλλιώς εκτελείται μια αίτηση στην ΑΕΜ για την ανάκτηση των σωστών ετικετών

Απαιτούμενα

περίοδος λειτουργίας

όχι

 

4.2 Κατηγορία: Cookies προτίμησης

Τα cookies στατιστικής βοηθάνε τους ιδιοκτήτες ιστοτόπων να κατανοούν το πώς οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τους ιστοτόπους συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

Ονομασία cookies

Σκοπός

Κατηγορία: Προτίμηση

Λήξη

Τρίτοι

yt-player-bandaid-host

Χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της βέλτιστης ποιότητας βίντεο με βάση τη συσκευή και τις ρυθμίσεις δικτύου του επισκέπτη.

Προτίμηση

περίοδος λειτουργίας

ναι

yt-player-bandwidth

Χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της βέλτιστης ποιότητας βίντεο με βάση τη συσκευή και τις ρυθμίσεις δικτύου του επισκέπτη.

Προτίμηση

περίοδος λειτουργίας

ναι

 

4.3 Κατηγορία: Cookies στατιστικής

Τα cookies στατιστικής βοηθάνε τους ιδιοκτήτες ιστοτόπων να κατανοούν το πώς οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τους ιστοτόπους συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

Ονομασία cookies

Σκοπός

Κατηγορία: Στατιστικές

Λήξη

Τρίτοι

fsFonts

Αυτό το cookie περιλαμβάνει μια συμβολοσειρά αναγνωριστικού στην τρέχουσα περίοδο λειτουργίας. Αυτή περιλαμβάνει μη προσωπικές πληροφορίες σχετικά με το σε ποιες δευτερεύουσες σελίδες εισέρχεται ο επισκέπτης. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του επισκέπτη.

Στατιστικές

περίοδος λειτουργίας

όχι

Persistence

Καταχωρεί την ταχύτητα και την απόδοση του ιστοτόπου. Αυτή η λειτουργία είναι δυνατό να χρησιμοποιείται στα πλαίσια στατιστικών και εξισορρόπησης φόρτου.

Στατιστική

περίοδος λειτουργίας

όχι

_ga

Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό το οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με το πώς ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Στατιστική

περίοδος λειτουργίας

όχι

_gat

Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για τον περιορισμό του ρυθμού αιτήσεων

Στατιστική

1 ημέρα

όχι

_gid

Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό το οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με το πώς ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Στατιστική

1 ημέρα

όχι

collect

Χρησιμοποιείται για την αποστολή δεδομένων στο Google Analytics σχετικά με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του επισκέπτη. Παρακολουθεί τον επισκέπτη σε όλες τις συσκευές και σε κανάλια μάρκετινγκ.

Στατιστική

περίοδος λειτουργίας

ναι

yt-player-headers-readable

Χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της βέλτιστης ποιότητας βίντεο με βάση τη συσκευή και τις ρυθμίσεις δικτύου του επισκέπτη.

Στατιστική

περίοδος λειτουργίας

ναι

 

4.4 Κατηγορία: Cookies μάρκετινγκ

Τα cookies μάρκετινγκ χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών σε όλους τους ιστοτόπους. Ο σκοπός είναι η προβολή διαφημίσεων που σχετίζονται και κινούν το ενδιαφέρον του κάθε χρήστη και έτσι είναι πολυτιμότερες για εκδότες και τρίτους διαφημιζόμενους.

Ονομασία cookies

Σκοπός

Κατηγορία: Μάρκετινγκ

Λήξη

Τρίτοι

C

Χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί εάν το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη υποστηρίζει cookies.

Μάρκετινγκ

30 ημέρες

ναι

uid

Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη που αναγνωρίζει το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη κατά την επίσκεψη σε ιστοτόπους που χρησιμοποιούν το ίδιο διαφημιστικό δίκτυο. Ο σκοπός είναι η βελτιστοποίηση της προβολής διαφημίσεων με βάση τις κινήσεις του χρήστη και διάφορες προσφορές παρόχων διαφημίσεων για την προβολή διαφημίσεων χρηστών.

Μάρκετινγκ

59 ημέρες

ναι

daikinsegment

Συλλέγει δεδομένα των επισκεπτών. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την εκχώρηση επισκεπτών σε τμήματα κάνοντας έτσι τη διαφήμιση ιστοτόπων πιο αποδοτική.

Μάρκετινγκ

περίοδος λειτουργίας

όχι

outbrain_cid_fetch

Συλλέγει δεδομένα σχετικά με την πλοήγηση του χρήστη και τη συμπεριφορά στον ιστότοπο. Χρησιμοποιείται για τη σύνταξη στατιστικών αναφορών και χαρτών κατανάλωσης για τον ιδιοκτήτη ιστοτόπου.

Μάρκετινγκ

1 ημέρα

όχι

IDE

Χρησιμοποιείται από το Google DoubleClick για την καταχώρηση και αναφορά των ενεργειών χρήστη ιστοτόπου μετά από προβολή ή μετάβαση σε μια από τις διαφημίσεις ενός διαφημιζόμενου και έχει στόχο τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφήμισης και την παρουσίαση στοχευμένων διαφημίσεων στο χρήστη.

Μάρκετινγκ

389 ημέρες

ναι

test_cookie

Χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί εάν το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη υποστηρίζει cookies.

Μάρκετινγκ

1 ημέρα

ναι

VISITOR_INFO1_

LIVE

Προσπαθεί να υπολογίσει το εύρος ζώνης του χρήστη σε σελίδες με ενσωματωμένα βίντεο YouTube.

Μάρκετινγκ

179 ημέρες

ναι

YSC

Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τήρηση στατιστικών σχετικά με το τι βίντεο από το YouTube έχει δει ο χρήστης.

Μάρκετινγκ

περίοδος λειτουργίας

ναι

yt-remote-cast-installed

Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη που χρησιμοποιούν ενσωματωμένο βίντεο YouTube

Μάρκετινγκ

περίοδος λειτουργίας

ναι

yt-remote-connected-devices

Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη που χρησιμοποιούν ενσωματωμένο βίντεο YouTube

Μάρκετινγκ

περίοδος λειτουργίας

ναι

yt-remote-device-id

Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη που χρησιμοποιούν ενσωματωμένο βίντεο YouTube

Μάρκετινγκ

περίοδος λειτουργίας

ναι

yt-remote-fast-check-period

Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη που χρησιμοποιούν ενσωματωμένο βίντεο YouTube

Μάρκετινγκ

περίοδος λειτουργίας

ναι

yt-remote-session-app

Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη που χρησιμοποιούν ενσωματωμένο βίντεο YouTube

Μάρκετινγκ

περίοδος λειτουργίας

ναι

yt-remote-session-name

Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη που χρησιμοποιούν ενσωματωμένο βίντεο YouTube

Μάρκετινγκ

περίοδος λειτουργίας

ναι