Ενημέρωσα χειροκίνητα την ημερομηνία και την ώρα της μονάδας λέβητα αερίου με την εφαρμογή Daikin Residential Controller, αλλά αυτό δεν φαίνεται στον θερμοστάτη δωματίου Daikin.

Ο συγχρονισμός της ημερομηνίας και της ώρας του θερμοστάτη δωματίου που ρυθμίζεται στην εφαρμογή μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 3 λεπτά.