Στο πρόγραμμα αφύγρανσης που ελέγχεται από μικροϋπολογιστή, ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα (L) για ένα λεπτό όταν η εξωτερική μονάδα (συμπιεστής) δεν είναι σε λειτουργία

Η λειτουργία παρακολούθησης ενεργοποιεί αναγκαστικά τον ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας για ένα λεπτό.