Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί (η λυχνία λειτουργίας δεν είναι αναμμένη)

Ελέγξτε τα ακόλουθα:

  • Βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης δεν είναι κατεβασμένος και ότι η ασφάλεια δεν είναι καμένη.
  • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι καλά συνδεδεμένο στην πρίζα.
  • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διακοπή ρεύματος.
  • Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο έχει καινούριες μπαταρίες.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης δεν έχει προγραμματιστεί λανθασμένα.