Το κλιματιστικό κάνει ένα τρίξιμο

Τα πλαστικά μέρη του κλιματιστικού, όπως είναι η μάσκα, κάνουν ένα τρίξιμο καθώς διαστέλλονται ή συστέλλονται ελαφρά λόγω της αλλαγής της θερμοκρασίας.