Η εφαρμογή Daikin Residential Controller δεν υποστηρίζει τη μητρική μου γλώσσα. Η προεπιλεγμένη γλώσσα είναι τα Αγγλικά. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή σε άλλη γλώσσα, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξω τη γλώσσα στην κινητή μου συσκευή;

Όχι, αυτό δεν είναι δυνατό. Η εφαρμογή Daikin Residential Controller χρησιμοποιεί τη γλώσσα της κινητής συσκευής στην οποία είναι εγκατεστημένη.