Η αντλία συμπυκνωμάτων συνεχίζει να λειτουργεί αφού σταματήσει να λειτουργεί το πρόγραμμα ψύξης

Αφού σταματήσει να λειτουργεί το κλιματιστικό, η αντλία συμπυκνωμάτων λειτουργεί για μερικά λεπτά προκειμένου να εκκενώσει τα συμπυκνώματα από το δοχείο αποστράγγισης (δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων).