Ο θερμοστάτης του τηλεχειριστηρίου δεν μπορεί να ρυθμιστεί

Όταν περισσότερες από μία μονάδες ελέγχονται από ένα μόνο τηλεχειριστήριο (ομαδικός έλεγχος), ο θερμοστάτης του τηλεχειριστηρίου δεν μπορεί να ρυθμιστεί.