Skip to main content

Εύρος ψυκτών Bluevolution & αντλιών θερμότητας

Το αποτέλεσμα της ασυναγώνιστης εμπειρίας της Daikin κατά την ανάπτυξη της τεχνολογίας R-32

bg-image

Daikin, η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που παρουσιάζει μια νέα γενιά σειράς αερόψυκτων σπειροειδών ψυκτών με ψυκτικό R-32.

Η Daikin ηγείται συνεχώς στην τεχνολογία ψυκτών, προσπαθώντας πάντα για καινοτομίες. Με τη νέα γενιά ψυκτών και αντλιών θερμότητας με R-32 η Daikin διεύρυνε τη σειρά Bluevolution σε μεγαλύτερες αποδόσεις, επιτρέποντας και στις εμπορικές εφαρμογές να επωφεληθούν από τη χρήση του ψυκτικού μέσου R-32.

bg-image

Γιατί η Daikin κατασκεύασε μοντέλα R-32;

Το Δυναμικό πλανητικής αύξησης της θερμοκρασίας (GWP) του R-32 είναι μόνο 675. Μόνο δύο τρίτα σε σύγκριση με τα συνήθη ψυκτικά μέσα που χρησιμοποιούνται όπως το R-410A. Χάρη στην χαμηλότερη ταξινόμηση ευφλεκτότητας (το R-32 ανήκει στην κατηγορία κλάσης A2L του ISO817), μπορεί να χρησιμοποιείται με ασφάλεια σε πολλές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων παγωμένου νερού. Επομένως ως ψυκτικό ενός μόνο συστατικού, είναι ευκολότερο να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Άλλο ένα περιβαλλοντικό πλεονέκτημά του.

Για ποιο λόγο να επιλέξετε ψυκτικό μέσο R-32

Το ψυκτικό μέσο R-32 θεωρείται στην πραγματικότητα το πιο ισορροπημένο ψυκτικό μέσο σε ότι αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την ενεργειακή αποδοτικότητα, την ασφάλεια και την εξοικονόμηση για τους εξοπλισμούς κλιματισμού και αντλιών θερμότητας.

Ας αναλύσουμε πώς το R-32 ανταποκρίνεται στις κύριες απόψεις που λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή ενός ψυκτικού μέσου: οικονομική προσιτότητα, φιλικότητα προς το περιβάλλον και ασφάλεια.

 • Βιωσιμότητα

  Το R-32 διαθέτει μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος ενώ το GWP (Δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη) είναι 675, κατά δύο τρίτα μικρότερο από αυτό του R-410A. Μπορεί να μειώσει τον όγκο φορτίου κατά 30% σε σύγκριση με το R-410A. Όλα αυτά μπορούν να επιφέρουν 76% μείωση στις εκπομπές CO2 σε σύγκριση με την συμβατική τεχνολογία.

  Το R-32 ανακυκλώνεται εύκολα. Κατά τις εργασίες συντήρησης είναι δυνατόν να ανακτηθεί και κατόπιν να επαναχρησιμοποιηθεί.

 • Ενεργειακή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση

  Επειδή η το R-32 μεταφέρει αποτελεσματικά τη θερμότητα, μπορεί να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σε σύγκριση με εξοπλισμούς που χρησιμοποιούν R-410A.

  Το R-32 εγκαθίσταται και συντηρείται εύκολα και ανέξοδα, επιτρέπει οικονομικά σχέδια μικρών διαστάσεων και ελαχιστοποιεί τα συνολικά έξοδα επένδυσης μειώνοντας τα κόστη λειτουργίας και συντήρησης των συστημάτων.

 • Ασφάλεια

  Το R-32 είναι μη τοξικό και έχει ταξινομηθεί ως ψυκτικό μέσο της Κλάσης A2L (χαμηλής ευφλεκτότητας) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO817:2014

  Το ISO 817:2014 διαχωρίζει την ευφλεκτότητα των ψυκτικών μέσων σε 4 κατηγορίες:
  Κλάση 1 (χωρίς διάδοση φλόγας), Κλάση A2L (χαμηλότερη ευφλεκτότητα), Κλάση 2 (εύφλεκτο) και Κλάση 3 (υψηλότερη ευφλεκτότητα).

Πληροφορίες για την πολιτική της Daikin για τα ψυκτικά μέσα και ανταπόκριση στις νέες ανάγκες

Τα ψυκτικά μέσα χρειάζονται περισσότερο από ποτέ διότι οι ανάγκες ψύξης και θέρμανσης του κόσμου αυξάνονται. Καθώς οι λύσεις ψύξης του παρελθόντος ενδέχεται να είχαν αρνητικές συνέπειες στο σημερινό περιβάλλον, είναι σημαντικό να βρεθούν τώρα λύσεις με μακρόπνοη προοπτική για τις τρέχουσες προκλήσεις. Αυτός είναι ο κύριος στόχος της Daikin. Συνεισφορά στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα ψυκτικά μέσα με μια εκτενή προσέγγιση σε όλο τον κύκλο ζωής των ψυκτικών μέσων και των εξοπλισμών. ​

Όταν επιλέγετε ένα ψυκτικό μέσο οι βασικές απόψεις που πρέπει να ληφθούν συνήθως υπόψη είναι η ασφάλεια, η οικονομική προσιτότητα και η φιλικότητα προς το περιβάλλον. Πρόκειται για την εξισορρόπηση αυτών των διαφορετικών απόψεων και παραγόντων. Φυσικά οι επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή, καθώς μια μεμονωμένη τέλεια επιλογή για οιαδήποτε εφαρμογή απλά δεν υφίσταται. Αλλά οι τρέχουσες αλλαγές που παρουσιάζονται μέσω των διεθνών κανονισμών οδήγησαν σε νέες εξελίξεις στον κόσμο των ψυκτικών μέσων με αποτέλεσμα την προώθηση νέων ψυκτικών μέσων χαμηλότερου GWP τα τελευταία χρόνια. ​

Η Daikin ως εταιρεία που διαθέτει μοναδική εξειδίκευση που προέρχεται από την κατασκευή και παραγωγή ψυκτικών μέσων αλλά και εξοπλισμών, όρισε το ψυκτικό μέσο R-32 ως το πιο ισορροπημένο ψυκτικό σε ότι αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την ενεργειακή αποδοτικότητα, την ασφάλεια (το R-32 έχει ταξινομηθεί ως A2L χαμηλής ευφλεκτότητας) και την εξοικονόμηση για εξοπλισμούς κλιματισμού και αντλιών θερμότητας. Γι’ αυτό η Daikin πιστεύει στο R-32.

bg-image

Η σειρά Bluevolution πρόκειται να επεκταθεί με την εισαγωγή μιας νέας σειράς που συμπληρώνει αυτή την οικογένεια προϊόντων της Daikin για τον τομέα των Επαγγελματικών εφαρμογών κλιματισμού.

Η σειρά Bluevolution συνιστάται από εξελιγμένες και προηγμένες τεχνολογίες με ψυκτικό μέσο R-32. Αυτά τα προϊόντα στοχεύουν στη σημαντική μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των τεχνολογιών κλιματισμού για τις εμπορικές εφαρμογές. Και όλα αυτά χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση των μονάδων και η ικανότητά τους να παράγουν τα απαιτούμενα επίπεδα άνεσης. Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα!

Τα ψυκτικά μέσα χρειάζονται περισσότερο από ποτέ διότι οι ανάγκες ψύξης και θέρμανσης του κόσμου αυξάνονται. Καθώς οι λύσεις ψύξης του παρελθόντος ενδέχεται να είχαν αρνητικές συνέπειες στο σημερινό περιβάλλον, είναι σημαντικό να βρεθούν τώρα λύσεις με μακρόπνοη προοπτική για τις τρέχουσες προκλήσεις. Αυτός είναι ο κύριος στόχος της Daikin. Συνεισφορά στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα ψυκτικά μέσα με μια εκτενή προσέγγιση σε όλο τον κύκλο ζωής των ψυκτικών μέσων και των εξοπλισμών.

Η Daikin ως εταιρεία που διαθέτει μοναδική εξειδίκευση που προέρχεται από την κατασκευή και παραγωγή ψυκτικών μέσων αλλά και εξοπλισμών, όρισε το ψυκτικό μέσο R-32 ως το πιο ισορροπημένο ψυκτικό σε ότι αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την ενεργειακή αποδοτικότητα, την ασφάλεια (το R-32 έχει ταξινομηθεί ως A2L χαμηλής ευφλεκτότητας) και την εξοικονόμηση για εξοπλισμούς κλιματισμού και αντλιών θερμότητας. Για τους λόγους αυτούς η Daikin πιστεύει στο R-32 και συνεχίζει να αναπτύσσει πρωτοποριακές τεχνολογίες βασιζόμενη σε αυτό.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την επερχόμενη παρουσίαση προϊόντων!

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Χρειαζεται βοήθεια?

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Χρειαζεται βοήθεια?

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Χρειαζεται βοήθεια?

Χρειαζεται βοήθεια?